ที่ตั้งโรงเรียน

     • ที่ตั้ง : 330 ม.16 ถนนสุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

     • โทรศัพท์ : 043-791427

     • โทรสาร : 043-790360

     • อีเมล : [email protected]

     • เว็บไซต์ : www.payak.ac.th